ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคระบบไฮดรอลิก ระดับ 1 ค่าสมัครสอบ 1,999 บาท

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตารางการฝึกอบรม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเสาวลักษณ์

เบอร์ติดต่อ : 02-691-5900 ต่อ 363
E-mail : Saowaluk@taecgroup.com

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน