แนวทางการสร้างความปลอดภัยเมื่อติดตั้ง Solar Rooftop

การติดตั้ง Solar Rooftop จะติดตั้งจากพื้นที่สูง ฉะนั้นการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่คู่กันมา หากเลือกติดตั้ง Solar Rooftop ที่ไมได้มาตรฐานสากลอาจจะส่งผลกระทบตามมาที่หลังได้

แนวทางการสร้างความปลอดภัยเมื่อติดตั้ง SOLAR ROOFTOP (1)


แนวทางสร้างความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. การออกแบบ

คำนึงถึงโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ที่จะนำมาติดตั้งเป็นระบบ Solar Rooftop ได้หรือไม่ทิศทางของแสงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเงาบดบัง และมองถึงการบำรุงรักษาพร้อมการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงความปลอดภัยของเจ้าของบ้านหรืออาคารและความปลอดภัยของช่างติดตั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ Solar Rooftop

มอก. 61215เล่ม1(1)-2561  เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวในภูมิอากาศทั่วไป

มอก.2210 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ใช้เฉพาะชนิดฟิล์มบาง สำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ร่างประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน Solar Rooftop ที่เข้าข่ายต้องรับการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

  • การเลือกใช้อุปกรณ์

เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สายไฟที่ใช้ในระบบ Solar Rooftop ต้องเป็นสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อแผงโวล่าเซลล์โดยเฉพาะ จะเป็นสายไฟชนอด Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศา หรือเป็นสายไฟชนิด 0.6/1 KV ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า

การเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์

มอก.2580 เล่ม 1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสร้างแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

มอก.2580 เล่ม 2-2562 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดการทดสอบกำหรับแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยทางการไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

  • การติดตั้ง

การวางแผนก่อนติดตั้ง ตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กระเบื้องหลังคามีจุดไหนบ้างที่เปราะบาง สถานที่ปฎิบัติงานใกล้สายไฟแรงสูงหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกาอนการปฎิบัติงานและเตรียมจัดการกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ลม ฝน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

มอก.2572-2555 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และใช้กับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้า Solar Rooftop

หากคุณสนใจระบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบ Solar Rooftop ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 335 วัตต์ อินเวอร์เตอร์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม Solar Rooftop ราคาจับต้องได้ มีแพ็คแกจ ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเช่น Solar Rooftop 5 kWp, Solar Rooftop 10 kWp พร้อมติดตั้งให้คุณด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและเป็นเจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ