วิธีการทำงานของ Solar Rooftop

Solar Rooftop เป็นระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคารหรือบ้าน โซลาร์เซลล์จะดักจับแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้ ซึ่งกระบวนการทำงานของ Solar Rooftop เป็นอย่างไรนั้น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ


วิธีการทำงานของ Solar Rooftop

1. การดักจับแสง : Solar Rooftop ที่ติดตั้งบนหลังคาจะดักจับแสงอาทิตย์ และแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้า

2. การแปลงพลังงาน : Solar Rooftop จะใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการแปลงพลังงานจากรูปแบบของพลังงานกลเข้าสู่รูปแบบของพลังงานทางไฟฟ้า

3. การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า : ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop จะถูกส่งเข้าไปใช้ในอาคารผ่านทางขั้วต่อระบบไฟฟ้า

4. การจัดการพลังงาน : หากไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่ Solar Rooftop สามารถผลิตได้ ไฟฟ้าที่เกินจะถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

Solar Rooftop เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคารหรือบ้าน การใช้ Solar Rooftop จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง หากท่านใดสนใจติดตั้ง Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ