SOLAR CELL คืออะไร วิธีเลือกแผงโซล่าเซลล์ให้คุ้มค่าที่สุด

Solar cell

Solar Cell คืออะไร เลือกแผงโซล่าเซลล์ แบบไหนดี ?

Solar Cell เป็นที่นิยมอย่างมากในการลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน และอุตสาหกรรม แต่แผงโซล่าเซล์ไม่ได้มีอยู่แค่ชนิดเดียว แผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ก็คือ แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) และ โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline) แล้วเราควรเลือกซื้อแผงแบบไหนดี ? และการคำนวณกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมต้องเป็นอย่างไร วันนี้ Thai-A มีคำตอบค่ะ

ก่อนอื่นทำความรู้จัก Solar Cell ในระบบ On-Grid / Off- Grid ที่สรุปมาง่าย ๆ กันก่อน

On-Grid : เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่มีการเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของการไฟฟ้า เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แล้วส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นกระแสสลับ และเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ

ข้อดี ลดค่าไฟฟ้าได้ดีในตอนกลางวัน และสามารถขายกระแสไฟฟ้าส่งคืนต่อการไฟฟ้าได้ (ในกรณีที่ใช้ไม่หมด) นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีระบบสำรองไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ แต่ระบบจะมีการดึงไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้ามาใช้แทนในกรณีที่โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เป็นระบบที่ประหยัดต้นทุน และเหมาะต่อการใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึง

ข้อเสีย ต้องมีการขออนุญาติเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้ากับการไฟฟ้า และหน่วยงานของรัฐหลายขั้นตอน

Off-Grid : เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบปิด ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบการไฟฟ้า ไม่มีการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า จำเป็นต้องมีระบบสำรองไฟฟ้าเพิ่ม เช่นแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของระบบสูงขึ้น ซึ่งระบบนี้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ข้อดี ผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้และสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้ ไม่ต้องมีระบบสายส่งไฟฟ้ามารองรับ

ข้อเสีย มีราคาสูง เนื่องจากต้องมีระบบสำรองไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่เข้ามาสำรองไฟฟ้าให้กับระบบ ทำให้ต้นทุนของระบบสูงขึ้น

Solar cell


1. แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono

แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรืออีกชื่อที่เรียกว่า single crystalline (single-Si) วิธีสังเกตง่าย ๆ คือ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางเรียงกันในแนวราบคล้ายการปูกระเบื้อง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม เหมือนกันทุกแผ่นเซลล์ ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้น แม้จะมีราคาแพงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงในการส่งพลังงานไฟฟ้า

ข้อดี แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนนี้จะมีความไวต่อแสง และมีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ติดตั้งมากกว่าแผงแบบโพลี ปัจจุบันสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้เกินกว่า 600 วัตต์ขึ้นไป ในขณะที่แผงโพลี่ผลิตได้เพียง 360 วัตต์ ต่อขนาดแผงที่เท่ากัน

ข้อเสีย แผงโมโนมีข้อเสียคือเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีแดดร้อนจัด ประสิทธิภาพการทำงานของแผงจะลดลงมากกว่าแผงแบบโพลี และมีราคาสูงกว่า

2. แผงโซล่าเซลล์แบบ Poly

แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่คุณภาพเกือบเทียบเท่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ โดยผลิตจากซิลิคอนที่มีการนำมาหลอมละลายและเข้ารูป ด้วยวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และมีการใช้ซิลิคอนน้อยกว่า แต่ด้วยวิธีนี้โครงสร้างที่ได้จะมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในแบบแรก ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีมีราคาประหยัดกว่าแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโน

ข้อดี มีราคาถูกกว่าแผงโมโน และประสิทธิภาพในขณะทีอุณหภูมิสูงทำได้ดีกว่าแผงโมโน

ข้อเสีย ประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่าแผงแบบโมโน สิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งมากกว่าในกำลังการผลิตที่เท่ากันเหตุผลทำไมต้องใช้โซล่าเซลล์ของ THAI-A

โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ นอกเหนือจากนี้ยังนำไปใช้งานได้หลากหลาย ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่ และช่วยให้การนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ทำไมต้องใช้ Solar Cell ของไทยเอ

 • มีประสบการณ์ยาวนาน เป็นเจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย
 • เทคโนโลยีล้ำสมัย ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เน้นความถูกต้องแม่นยำโดยมาตรฐาน มอก.
 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี พร้อมถ่ายเทเทคโนโลยีและ Maintenance ระบบ
 • ดำเนิดการขออนุมัติการติดตั้งโซล่าเซลล์ผ่านมาตรฐาน PPA กับหน่วยงานราชการ


หลักการทำงานของ Solar Cell

การทำงานของโซล่าเซลล์เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าขึ้นในสารกึ่งตัวนำ เราจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้

ข้อดีของการใช้ โซล่าเซลล์

 • โซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด
 • โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทั่วทุกมุมโลก เพียงแค่มีแสงอาทิตย์
 • โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด เพราะได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
 • โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้ด้วยการใช้แผ่นโซล่าเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกัน


ขั้นตอนการติดตั้ง Solar Cell

 • เราสำรวจพื้นที่หน้างานด้วยพิกัด GPS
 • ออกแบบวางระบบโซล่าเซลล์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
 • คำนวนระบบไฟฟ้าที่ผลิต เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
 • เสนอราคาโครงการโซล่าเซลล์
 • ติดตั้งตามระบบ EPC
 • ประกันงานติดตั้ง 1 ปี พร้อมถ่ายเทเทคโนโลยีให้ลูกค้า
 • ออกแบบวางระบบ Maintenance โซล่าเซลล์

ใช้บริการโซล่าเซลล์ Thai-A จะได้อะไรบ้าง

 • ออกแบบและจำลองประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการขออนุญาตจากราชการอย่างถูกต้อง
 • บริการติดตั้งครบวงจร
 • อุปกรณ์ได้มาตรฐาน คุณภาพสูงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ
 • คุ้มค่าแก่การลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวบทความที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากกระแสการลดโลกร้อน แผงโซล่าเซลล์จึงเริ่มกลายมาเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ผลิตไฟฟ้าหลายที่ได้เริ่มมีการนำแผงโซล่าเซลล์มาแทนที่การผลิตไฟฟ้าแบบเดิมในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ แผงโซล่าเซลล์ยังเป็นที่แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แม้กระทั่งการใช้โซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือน

เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่ก้าวกระโดด ทำให้ราคาการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีราคาที่ถูกลง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน การลงทุนหลักแสนกลาง ๆ จนถึงสองแสน สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟได้ 3-5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ) และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา, ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะลดลงโดยเฉลี่ย 8-10% ภายในระยะเวลา 10 ปี)

ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัด แน่นอนว่าการใช้พลังงานฟรียังไงก็ประหยัด แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน ณ ปัจจุบัน ความคุ้มค่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นบ้านหรือโฮมออฟฟิศที่ต้องเปิดไฟ เปิดแอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทั้งวัน แน่นอนว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าซักเท่าไหร่ก็คงจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปแผงโซล่าเซลล์ Mono-Crystalline PV Module ขนาด 400w , 550w , 600w , 660w

พร้อมส่งราคาพิเศษ !! ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลง

Solar cell
Solar cell
Solar cell
Solar cell


สูตรคำนวณกำลังไฟฟ้า

Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ซล่ารูฟทอป พลังงานทดแทนแบบครบวงจร อาทิ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ สินค้าคุณภาพดีพร้อมให้บริการ และติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องโซล่าเซลล์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Read More
สัญญาณเตือน Solar Rooftop กำลังมีปัญหา (2)_1

สัญญาณเตือน Solar Rooftop กำลังมีปัญหา

สัญญาณเตือน Solar Rooftop กำลังมีปัญหา

Solar Rooftop มีข้อดีมากมาย เช่น ช่วยประหยัดค่าไฟ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม Solar Rooftop ก็อาจมีปัญหาได้เช่นกัน ซึ่งสัญญาณเตือนที่อาจบ่งบอกว่า Solar Rooftop กำลังมีปัญหา วันนี้แอดมินได้รวบรวมสัญญาณเตือนของ Solar Rooftop มาฝาก จะมีอะไรบ้างนั้น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่า Solar Rooftop กำลังมีปัญหา

 • แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง หากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แผงโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพ ฝุ่นละอองเกาะติด หรือการชำรุดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • อินเวอร์เตอร์ทำงานผิดปกติ หากอินเวอร์เตอร์ทำงานผิดปกติ อาจทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ หรืออาจทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่ปลอดภัย
 • ระบบสายไฟชำรุด หากระบบสายไฟชำรุด อาจทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหล หรืออาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าทำงานผิดปกติ หากระบบป้องกันฟ้าผ่าทำงานผิดปกติ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแผงโซลาร์เซลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบ

หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรรีบตรวจสอบและแก้ไขโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนเกิดความเสียหายรุนแรง สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาทีมงานรับติดตั้ง ออกแบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
ข้อดีของการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัย (2)_1

ข้อดีของการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัย

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจหรือกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Solar Rooftop วันนี้แอดมินได้รวบรวมสาระความรู้ ข้อดีของการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับบ้านพักอาศัยของคุณมาฝาก จะมีอะไรบ้างนั่น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัยมีข้อดี ดังนี้

 • ประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว Solar Rooftop สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากในระยะยาว โดยระยะเวลาคืนทุนของการติดตั้ง Solar Rooftop อยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซลาร์เซลล์และความต้องการใช้ไฟฟ้า
 • ช่วยลดการปล่อยมลพิษ Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน บ้านที่มีการติดตั้ง Solar Rooftop มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าบ้านที่ไม่มีการติดตั้ง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวหากขายบ้านต่อจะทำให้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าบ้านที่ไม่มีการติดตั้ง Solar Rooftop

ในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นหากเกิดไฟฟ้าดับ บ้านของคุณจะยังมีไฟฟ้าใช้ เนื่องจาก Solar Rooftop ของคุณสามารถทำงานได้ปกติ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการติดตั้ง ออกแบบ Solar Rooftop Thai-A เรารับติดตั้ง Solar Rooftop บ้าน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ในราคาเป็นกันเอง หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
ข้อควรระวังในการทำความสะอาด Solar Rooftop (3)_2

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด Solar Rooftop

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด Solar Rooftop

หากคุณติดตั้ง Solar Rooftop แล้ว Solar Rooftop ของคุณเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนตอนที่เพิ่งติด อาจจะต้องลองทำความสะอาดดูเสียก่อน เพราะ Solar Rooftop ที่สกปรกมีฝุ่นปกคลุมอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ Solar Rooftop ทำงานได้ไม่เต็มกำลัง แต่การทำความสะอาด Solar Rooftop นั้นอาจจะต้องระมัดระวัง เพราะหากทำความสะอาดโดยไม่ระวังอาจจะส่งผลให้ระบบเกิดความเสียหายได้ วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อควรระวังในการทำความสะอาด Solar Rooftop มาฝาก จะมีอะไรบ้างนั้น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด Solar Rooftop

 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีรุนแรง เพราะอาจทำให้ Solar rooftop เสียหายได้
 • ห้ามใช้แปรงที่มีขนแข็งหรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบน Solar Rooftop
 • ห้ามทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ในขณะที่แผงยังร้อนอยู่ เพราะอาจทำให้แผงเสียหายได้
 • หากไม่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาด Solar Rooftop ควรเรียกช่างมืออาชีพมาดำเนินการแทน

โดยปกติแล้วควรทำความสะอาด Solar Rooftop อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากอยู่ในบริเวณที่ฝุ่นละอองมาก หรือมีมูลนกเกาะอยู่เป็นประจำ การทำความสะอาด Solar Rooftop อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากหากเกิดความเสียอายอาจจะทำให้คุณเสียเงินและเสียเวลาได้ สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Solar Rooftop สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม. เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญไว้บริการ หรือหากสนใจติดตั้ง Solar Rooftop Thai-A เรารับติดตั้ง ออกแบบ Solar Rooftop สำหรับบ้าน อาคาร โรงงาน และสถานที่ต่าง ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
หากฟ้าผ่า Solar Rooftop จะต้องทำอย่างไรต่อ (3)_4

หากฟ้าผ่า Solar Rooftop จะต้องทำอย่างไรต่อ?

หากฟ้าผ่า Solar Rooftop จะต้องทำอย่างไรต่อ?

ในช่วงที่พายุฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้เห็นได้ว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่บ่อยครั้ง จนบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ฟ้าผ่าแผง Solar Rooftop แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลง Solar Rooftop ของเราแล้วจะทำอย่างไรต่อ วันนี้แอดมินมีคำตอบค่ะ

หากฟ้าผ่า Solar Rooftop จะต้องทำอย่างไรต่อ?

หากฟ้าผ่า Solar Rooftop ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ปลดวงจร Inverter ออก วงจร Inverter ของแผง Solar Rooftop ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง หากฟ้าผ่าลงมาถึงแม้ว่าจะไม่โดนแผง Solar Rooftop โดยตรงก็สามารถทำให้ระบบ Solar Rooftop เสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นควรปลดวงจรของ Inverter ออกเสียก่อน
 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า หากฟ้าผ่าลงมาอาจทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายได้ ดังนั้นควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่น แผง Solar Rooftop, Inverter, และสายไฟ หากพบความเสียหายเกิดขึ้นกับ Solar Rooftop ควรรีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย
 3. ตรวจสอบแผง Solar Rooftop หากฟ้าผ่าลงมาอาจทำให้แผง Solar Rooftop เสียหายได้ ดังนั้นควรตรวจสอบแผง Solar Rooftop ว่ามีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายอื่น ๆ หรือไม่ หากพบความเสียหายควรรีบซ่อมแซม
 4. ติดต่อทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ หากไม่มั่นใจว่าระบบ Solar Rooftop เสียหายหรือไม่ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาตรวจสอบระบบ
หากฟ้าผ่า Solar Rooftop จะต้องทำอย่างไรต่อ?


สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจติดตั้ง Solar Rooftop แล้วไม่อยากเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงแผง Solar Rooftop แอดมินแนะนำว่าให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบ Solar Rooftop โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือถ้าไม่รู้จะใช้บริการบริษัทไหนดี Thai-A เรารับติดตั้ง ออกแบบ Solar Rooftop ครบวงจร โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
ขณะติดตั้ง Solar Rooftop ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ (2)_1

ขณะติดตั้ง Solar Rooftop ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

ขณะติดตั้ง Solar Rooftop ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

การติดตั้ง Solar Rooftop จะต้องดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะเนื่องจากการติดตั้งระบบ Solar Rooftop นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนและละเอียด แต่ถ้าหากคุณต้องการติดตั้ง Solar Rooftop ด้วยตนเองวันนี้แอดมินได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการติดตั้ง Solar Rooftop นั้นจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ หากพร้อมแล้ว ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

ข้อควรระวังในการติดตั้ง Solar Rooftop

 • ความปลอดภัยในการทำงาน

การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นงานที่ต้องทำงานบนหลังคาที่มีความเสี่ยงสูง จึงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ แว่นตานิรภัย และเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • อุปกรณ์และวัสดุ

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง Solar Rooftop มีน้ำหนักมาก ควรใช้อุปกรณ์และวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 • สภาพอากาศ

ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้ง Solar Rooftop ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก ฟ้าคะนอง หรือลมแรง เนื่องจากอาจทำให้การทำงานไม่ปลอดภัย

 • ขั้นตอนการติดตั้ง

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่ติดตั้ง Solar Rooftop เสร็จแล้วควรหมั่นตรวจสอบเช็กสภาพ หากเกิดข้อผิดสังเกต ต้องทำการติดตั้งทีมงานช่างเข้ามาแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินการแก้ไขอาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรือหากคุณกำลังมองหาทีมงาน บริษัทที่รับติดตั้ง ออกแบบ ระบบ Solar Rooftop Thai-A เรารับติดตั้ง Solar Rooftop โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
การติดตั้ง Solar rooftop ในอาคารประเภทต่าง ๆ (3)_4

การติดตั้ง Solar rooftop ในอาคารประเภทต่าง ๆ

การติดตั้ง Solar Rooftop ในอาคารประเภทต่าง ๆ

Solar rooftop เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ในระยะยาว


การติดตั้ง Solar rooftop ในอาคารประเภทต่างๆ มีดังนี้

 • อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน เป็นต้น มักมีพื้นที่หลังคาเพียงพอสำหรับการติดตั้ง Solar rooftop จึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับภาครัฐได้อีกด้วย
 • อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น มักมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง จึงสามารถผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกด้วย
 • อาคารที่พักอาศัย อาคารที่พักอาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น มักมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก จึงสามารถผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop เพื่อใช้ภายในอาคารได้
 • โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตรถยนต์ เป็นต้น มักมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง จึงสามารถผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกด้วย


การติดตั้ง Solar rooftop ในอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาคารที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งเสริมพลังงานสะอาดและยั่งยืน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการรับติดตั้งและออกแบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นบริษัทรับติดตั้งนำทีมโดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
อายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop_2

อายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop

อายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop

แผง Solar Rooftop มีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25-30 ปี โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่จะรับประกันประสิทธิภาพของแผง Solar Rooftop เป็นเวลา 25 ปี ซึ่งหมายความว่าแผง Solar Rooftop จะยังคงผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อย 80% ของประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงระยะเวลาการรับประกัน


อายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

 • คุณภาพของแผง Solar Rooftop แผง Solar Rooftop คุณภาพสูงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแผง Solar Rooftop คุณภาพต่ำ
 • สภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง แผง Solar Rooftop ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงและแสงแดดจ้าจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแผง Solar Rooftop ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและแสงแดดปานกลาง
 • การบำรุงรักษา แผง Solar Rooftop ที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแผง Solar Rooftop ที่ไม่ได้รับการดูแล

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ปัจจัยด้านวัสดุ

ปัจจัยด้านวัสดุ ได้แก่ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำแผง Solar Rooftop เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ กระจก กรอบ และสายไฟ แผง Solar Rooftop ที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแผง Solar Rooftop ที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้น และฝน แผง Solar Rooftop ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงและแสงแดดจ้าจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแผง Solar Rooftop ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและแสงแดดปานกลาง นอกจากนี้ แผง Solar Rooftop ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือฝนตกบ่อยอาจเกิดปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

การบำรุงรักษาแผง Solar Rooftop จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop ได้ โดยควรทำความสะอาดแผง Solar Rooftop อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง มูลนก และใบไม้ ที่อาจสะสมอยู่บนแผง Solar Rooftop และส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผง Solar Rooftop นอกจากนี้ ควรตรวจสอบแผง Solar Rooftop อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาความผิดปกติ เช่น รอยแตกร้าวหรือรอยรั่วซึม ในกรณีที่พบความผิดปกติ ควรรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

อายุการใช้งานของแผง Solar Rooftop นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยแผง Solar Rooftop คุณภาพสูงที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 25 ปี หากท่านใดที่กำลังมองหาบริษัทออกแบบและรับติดตั้ง Solar Rooftop ที่มีคุณภาพ นำทีมโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 Thai-A เราพร้อมให้บริการ หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop (2)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจการใช้งานพลังงานสะอาดจากระบบ Solar Rooftop แล้วต้องการข้อมูลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง วันนี้แอดมินได้นำสาระข้อมูลดี ๆ มาฝาก เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาติดตั้ง Solar Rooftop จะมีอะไรบ้างนั้น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ 


ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop ได้แก่

 • ขนาดของการติดตั้ง Solar Rooftop ยิ่งติดตั้งขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้น
 • ประเภทของอุปกรณ์ อุปกรณ์คุณภาพสูงจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์คุณภาพต่ำ
 • สถานที่ติดตั้ง Solar Rooftop การติดตั้งบนหลังคาที่มีมุมรับแสงดี จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการติดตั้งบนหลังคาที่มีมุมรับแสงน้อย
 • ระยะทางในการจัดส่งอุปกรณ์ การติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอุปกรณ์สูงกว่า

วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop = ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ + ค่าใช้จ่ายด้านการติดตั้ง + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop

สมมติว่าต้องการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 3 kW บนหลังคาบ้านที่มีมุมรับแสงดี อุปกรณ์ที่ใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบ monocrystalline ประสิทธิภาพ 20% และอินเวอร์เตอร์แบบ On-grid ประสิทธิภาพ 95%

 • ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ = 3 kW * 100,000 บาทต่อกิโลวัตต์ = 300,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายด้านการติดตั้ง = 30,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 20,000 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop ในครั้งนี้จะเท่ากับ 340,000 บาท

แนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop

 • เลือกติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดที่เหมาะสม การติดตั้งขนาดที่ใหญ่เกินไปจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
 • เลือกอุปกรณ์คุณภาพดี อุปกรณ์คุณภาพดีจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 • ติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอ การติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอจะช่วยให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น
 • ขอใบเสนอราคาจากหลายบริษัท เปรียบเทียบราคาจากหลายบริษัทจะช่วยให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

หากท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการติดตั้งและออกแบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้ให้บริการรับติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ในประเทศไทย ที่ดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More
การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว (2)

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่วเป็นรูปแบบการติดตั้งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากหลังคาทรงจั่วมีพื้นที่หน้าจั่วที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นขั้นตอนการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว

 1. ตรวจสอบสภาพหลังคาให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรั่วซึม
 2. ทำความสะอาดหลังคาให้ปราศจากสิ่งสกปรก
 3. ติดตั้งโครงยึดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
 4. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนโครงยึด
 5. เชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบสายไฟฟ้า
 6. ทดสอบระบบไฟฟ้าให้ทำงานอย่างถูกต้อง

เทคนิคการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว

 • ควรเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมกับหลังคา
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ห่างจากขอบหลังคาอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการกระแทกจากลม
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้หันหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อให้รับแสงแดดได้มากที่สุด
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้เอียงทำมุมประมาณ 30-35 องศา เพื่อให้แสงแดดส่องกระทบแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังในการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่ว

 • ควรตรวจสอบสภาพหลังคาให้อยู่ในสภาพดีก่อนติดตั้ง
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ห่างจากขอบหลังคาอย่างน้อย 1 เมตร
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้หันหน้าไปทางทิศใต้
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้เอียงทำมุมประมาณ 30-35 องศา

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาทรงจั่วเป็นรูปแบบการติดตั้งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากหลังคาทรงจั่วมีพื้นที่หน้าจั่วที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย หากท่านใดที่กำลังมองหาผู้รับออกแบบ และติดตั้งระบบ Solar Rooftop Thai-a เรามีทีมงานติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี คอยให้บริการ หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอด24 ชม.สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ
Read More